Stille inn tiden for slukking av skjermen [Screen Off Timer]

Hvis du ikke utfører noen operasjoner på en stund, slår Walkman av skjermen. Du kan bestemme hvor lang tid det skal ta før skjermen slukkes.
 1. Velg [Settings] [Common Settings] [Screen Off Timer] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

 • Ikke slå av skjermen: [Off]

 • Slå av skjermen: [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], [5 Min], [30 Min]

Merknad
 • Walkman slår ikke av skjermen i disse situasjonene:

 • ved avspilling av en video eller en videopodcast

 • søk etter mottakelig FM-stasjon og bruk av funksjonen [Auto Preset] for FM-radio

 • overføring av data via USB-kobling

 • sletting av video, podcastepisode osv.

 • ved tilkobling til en datamaskin (Skjermen dempes i stedet for å slås av. Etter full opplading slukkes skjermen etter en stund uavhengig av innstillingen [Screen Off Timer].)

 • oppbygging eller gjenoppretting av databasen

 • når sanger analyseres for [SensMe™ Channels] (Skjermen dempes i stedet for å slås av.)

 • avspilling av sanger når [Display Lyrics] er satt til [On (Screen Always On)]

 • batterilading (Skjermen dempes.)