Justere lysstyrken til skjermen [Brightness]

Du kan velge mellom fem forskjellige lysstyrkenivåer.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Brightness] fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen / for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

Tips
  • Lysstyrken til skjermen kan være lav uavhengig av innstillingen. Dette kan også skje når du kobler til Walkman via USB-kabelen.