Bestemme bakgrunn [Wallpaper Settings]


Du kan bestemme bakgrunnen til skjermen.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Wallpaper Settings] ønsket bakgrunnstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[Default Wallpaper]
Viser standard bakgrunn.
[User’s Wallpaper]
Viser fotografiet som er satt som bakgrunn.
[User’s W.p.(dark)]
Viser fotografiet som er satt som bakgrunn.
Dette alternativet reduserer lysstyrken til bildet slik at du lett kan gjenkjenne menyelementer eller ikoner.

Slik bruker du et bilde som bakgrunn

Du må tilordne et foto på Walkman før du velger [User’s Wallpaper] eller [User’s W.p.(dark)] for å bruke det som bakgrunn.
  1. Velg [Photos] ønsket søkemetode ønsket fotografi fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF for å hente frem valgmenyen.

  1. Velg [Set as Wallpaper].