Stille inn datoformatet [Date Display Format]

Du kan bestemme om dagens dato [Detaljer] skal vises i formatene [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY], eller [DD/MM/YYYY].
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Date Display Format] ønsket formattype fra Home-menyen.