Stille inn tidsformatet [Time Display Format]

Du kan velge om formatet som brukes for å vise klokken, [Detaljer] skal være [12-hour]- eller [24-hour]-visning.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Time Display Format] ønsket formattype fra Home-menyen.