Begrense ladingsmengden [Battery Care]

Du kan bruke modusen [Battery Care] for å redusere kapasitetsreduksjonen som forårsakes av oppladings- og utladingssykluser, dvs. forhindre at batteriets levetid forkortes.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Battery Care] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

Merknad
  • Hvis [Battery Care] er satt til [On], er den maksimale oppladingskapasiteten begrenset til 90 %. Som følge av dette er batteriets levetid mellom ladingene forkortet med omtrent 10 %.

  • I modusen [Battery Care] vil den første streken til batterinivåindikatoren forsvinne noe fortere enn normalt. Dette skjer fordi batteriet ikke har blitt ladet helt opp (for å forlenge batteriets levetid) og er ikke en feilfunksjon.