Gjenopprette fabrikkinnstillingene [Reset All Settings]

Du kan tilbakestille Walkman til fabrikkinnstillingene. Tilbakestillingen av Walkman fører ikke til at data, som musikk, video og foto, blir slettet.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Reset/Format] [Reset All Settings] [Yes] fra Home-menyen.

Merknad
  • Hvis du velger denne funksjonen under avspilling, vil Walkman stanse avspillingen midlertidig før den utfører tilbakestillingsprosessen.