Formatering av minnet [Format]

Du kan formatere det innebygde flash-minnet til Walkman.
Merknad
  • Hvis minnet formateres, slettes alle dataene (sanger, videoer, foto osv., inkludert de fabrikkinstallerte eksempeldataene, medfølgende programvarer og Hjelpveiledning). Sjekk hvilke data som er lagret i minnet før du formaterer, og eksporter alle viktige data til datamaskinens harddisk.

  • Pass på at du ikke initialiserer (formaterer) det innebygde flash-minnet til Walkman med Windows Utforsker. Hvis du har formatert det med Windows Utforsker, må du formatere det igjen med Walkman.

  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Reset/Format] [Format] fra Home-menyen.

  1. Velg [Yes].

[All data will be deleted. Proceed?] vises.
  1. Velg [Yes].

Når initialiseringen er fullført, vises [Memory formatted.].