Bruke USB tilkoblingsmodusen [USB Connection Mode]

Når du kobler en datamaskin til via USB-kabelen, kan det være at enkelte datamaskiner ikke klarer å opprette USB-koblingen til Walkman slik at den ikke viser [Connected USB. The player cannot be operated.] eller [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.].
I så fall åpner du standby-skjermbildet for USB-koblingen før du kobler til slik at Walkman kan fokusere på å opprette en mer pålitelig USB-kobling.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [USB Connection Mode] fra Home-menyen.

  1. Velg [Yes].

Walkman går inn i standby-modus for USB-kobling og viser standby-skjermbildet for USB-koblingen. Når datamaskinen er tilkoblet med USB-kabelen, vises [Connected USB. The player cannot be operated.] eller [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.].