Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Hvis Walkman ikke fungerer som forventet, kan du prøve å løse problemet ved hjelp av trinnene nedenfor.
  1. Finn symptomene på problemet i denne håndboken, og prøv tiltakene som foreslås.

  1. Koble Walkman til datamaskinen for å lade batteriet.

Det kan hende at enkelte problemer løses ved å lade batteriet [Detaljer].
  1. Trykk på knappen RESET med en penn, binders eller lignende.

Før du tilbakestiller Walkman, sjekker du at ingen sang, video, osv. spilles av. Du kan deretter trygt tilbakestille Walkman.
  1. Se informasjon om problemet i Hjelp for hver programvare.

  1. Se etter informasjon om problemet på nettsidene for brukerstøtte [Detaljer].

  1. Hvis disse forslagene ikke løser problemet, må du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Merknad
  • Ingen data slettes og ingen innstillinger endres når du tilbakestiller Walkman.