Display

"" vises i en tittel eller sangtekst.
  • Det er brukt tegn i tittelen eller sangteksten som Walkman ikke kan vise.

[Unknown] vises i stedet for et album, artistnavn osv.
  • Dataene inneholder ikke nødvendig informasjon (album, artistnavn e.l.).

Uforståelige tegn blir vist.
  • Feil språk er valgt.

  • Velg riktig språk fra [Language Settings] [Detaljer] og overfør dataene til Walkman igjen.

Skjermen blir svart mens du viser et foto.
  • Ingen handlinger ble utført i tidsrommet fastsatt i [Screen Off Timer] [Detaljer].

  • Trykk på en valgfri knapp.

Skjermen slås av.
  • Ingen handlinger ble utført i tidsrommet fastsatt i [Screen Off Timer] [Detaljer].

  • Trykk på en valgfri knapp.

  • [On-Hold Display] er satt til [No].