Strøm

Batteriets levetid er kort.
 • Brukstemperaturen er under 5 °C.

 • Batterilevetiden blir kortere på grunn av batteriegenskapene. Dette er ikke en feil.

 • Batteriet er ikke ladet lenge nok.

 • Lad batteriet opp til vises.

 • Du kan spare batteristrøm og bruke Walkman lenger ved å justere innstillingene eller håndtere strømforsyningen riktig [Detaljer].

 • Det er over ett år siden du brukte Walkman sist.

 • Batteriet kan ha blitt forringet. Dette avhenger av under hvilke forhold Walkman brukes. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

 • [Battery Care] er satt til [On].

 • Hvis [Battery Care] er satt til [On], er den maksimale oppladingskapasiteten begrenset til ca. 90 %. Dette fører til at den første streken på batteriindikatoren forsvinner raskt [Detaljer].

 • Batteriet bør skiftes når batterilevetiden halveres i forhold til det normale selv når det er fulladet.

 • Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Walkman klarer ikke å lade batteriet.
 • USB-kabelen er ikke riktig koblet til en USB-port på datamaskinen.

 • Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til igjen.

 • Bruk den medfølgende USB-kabelen.

 • Batteriet lades i et rom hvor temperaturen ikke er mellom 5 °C og 35 °C.

 • Du kan ikke lade batteriet når ikonet vises. Lad opp batteriet ved en romtemperatur mellom 5 °C og 35 °C.

 • Datamaskinen er ikke på.

 • Slå på datamaskinen.

 • Datamaskinen har gått over i dvale- eller hvilemodus.

 • Sørg for at datamaskinen går ut av dvale- eller hvilemodus.

 • En USB-hub brukes.

 • Det går kanskje ikke å koble Walkman til via en USB-hub. Koble Walkman til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen (inkludert).

 • Operativsystemet som er installert på datamaskinen, støttes ikke av Walkman.

 • For å lade Walkman kobler du den til en datamaskin som har et operativsystem som støttes av Walkman [Detaljer].

 • Det er over ett år siden du brukte Walkman sist.

 • Batteriet kan ha blitt forringet. Dette avhenger av under hvilke forhold Walkman brukes. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

 • Trykk på RESET-knappen til Walkman hvis problemet fortsetter etter at du har utført tiltakene ovenfor [Detaljer]. Koble den deretter til datamaskinen igjen med USB-kabelen (inkludert).

Walkman slås av automatisk.
 • Walkman slår seg av automatisk for å unngå unødvendig batteribruk.

 • Trykk på en valgfri knapp for å slå på Walkman.

Ladingen fullføres svært raskt.
 • Hvis batteriet er nesten helt oppladet når ladingen starter, trengs det lite tid før ladingen fullføres.