Koble til en datamaskin

Kan ikke installere programvaren.
 • Datamaskinen har et operativsystem som ikke støttes av Walkman.

 • Kontroller operativsystemet på datamaskinen din [Detaljer].

 • En annen programvare kjører i Windows.

 • Hvis andre programvarer kjører, kan de forstyrre installasjonen. Pass særlig på å stoppe sikkerhetsprogrammer ettersom de kan gi stor belastning på datamaskinen.

 • Det er ikke nok ledig plass på harddisken.

 • Kontroller hvor mye plass installasjonen av applikasjonen på harddisken krever, og slett unødvendige filer.

 • Kontoen din har ikke administratorrettigheter, eller du er ikke pålogget som datamaskinens administrator.

 • For å installere programvaren logger du deg på som administrator eller med en konto som har administratorrettigheter.

 • Installasjonsskjermbildet dekker en meldingsdialogboks.

 • Trykk og hold nede [Alt]-tasten og trykk på [Tab]-tasten flere ganger til meldingsdialogboksen vises. Følg deretter instruksjonene i meldingen.

Fremdriftsindikatoren i installasjonsskjermbildet går ikke fremover. Eller tilgangslampen på harddisken lyser ikke på flere minutter.
 • Vent til installasjonen er fullført. Dette forløpet er normalt. Installasjonen kan ta 30 minutter eller mer avhengig av datamaskinen.

[Connected USB. The player cannot be operated.] eller [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] vises ikke når du har koblet til datamaskinen med USB-kabelen (inkludert) (datamaskinen gjenkjenner ikke Walkman).
 • USB-kabelen er ikke riktig koblet til en USB-port på datamaskinen.

 • Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til igjen.

 • Bruk den medfølgende USB-kabelen.

 • En USB-hub brukes.

 • Det går kanskje ikke å koble Walkman til via en USB-hub. Koble Walkman direkte til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen (inkludert).

 • Det kan være et problem med USB-porten på datamaskinen.

 • Koble Walkman til en annen USB-port på datamaskinen.

 • Hvis batteriet er tomt eller du bruker Walkman for første gang, kan det ta ca. 30 sekunder før Walkman viser meldingen etter at du kobler den til datamaskinen. Dette er ikke en feil.

 • Kanskje utføres det en programvareautentisering. Dette kan ta ganske lang tid. Vent litt.

 • Programvareinstallasjonen var mislykket.

 • Installer programvaren igjen ved hjelp av installasjonsprogrammet. De importerte dataene forblir uberørt.

 • Setter du Walkman i standby-modus for USB-koblinger før du kobler den til datamaskinen, kan du kanskje opprette en mer stabil kobling mellom Walkman og datamaskinen.

 • Velg [Yes] for [USB Connection Mode] [Detaljer]. Walkman går inn i standby-modus for USB-kobling, og standby-skjermbildet for USB-koblingen vises.

 • Datamaskinen kjører annen programvare enn den som ble brukt til overføringen.

 • Koble fra USB-kabelen, vent noen minutter og koble den til igjen. Hvis problemet vedvarer, kobler du fra USB-kabelen, starter datamaskinen på nytt og kobler deretter USB-kabelen til igjen.

 • Trykk på RESET-knappen til Walkman hvis problemet fortsetter etter at du har utført tiltakene ovenfor. Koble den deretter til datamaskinen igjen med USB-kabelen (inkludert).

Dataene kan ikke overføres til Walkman fra datamaskinen.
 • Overføringen kan ha blitt stanset pga. støy (statisk elektrisitet osv.). Dette gjøres for å beskytte datainformasjonen.

 • Koble fra Walkman og koble den deretter til igjen.

 • Hvis du overfører filer med dra-og-slipp-metoden på en datamaskin som ikke har installert Windows Media Player 11 eller nyere, kan bare et begrenset antall filer (AAC, videofiler osv.) overføres med denne metoden.

 • Installer Windows Media Player 11 eller nyere fra nedlastingssiden til Windows Media Player og overfør deretter filene med dra-og-slipp-metoden. Før du installerer Windows Media Player 11 eller nyere på datamaskinen, må du kontrollere at programvaren eller tjenesten passer til Windows Media Player 11 eller nyere. Mer informasjon om bruk eller støtte for Windows Media Player finnes på denne nettsiden:
  http://support.microsoft.com/

 • USB-kabelen er ikke riktig koblet til en USB-port på datamaskinen.

 • Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til igjen.

 • Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet.

 • Slett alle unødvendige data for å få mer ledig plass.

 • Mer informasjon om hvor mange filer eller mapper som kan lagres totalt, finnes under [Detaljer].

 • Sanger med begrenset avspillingsperiode eller begrenset antall avspillinger overføres kanskje ikke pga. begrensningene som er satt av rettighetshaverne. Kontakt distributøren for informasjon om innstillingene til hver lydfil.

 • Det finnes unormale data på Walkman.

 • Overfør filer som kan brukes tilbake til datamaskinen, og formater det innebygde flash-minnet til Walkman [Detaljer].

 • Kanskje du ikke bruker programvaren som støttes når du overfører data til Walkman.

 • Installer den støttede programvaren og bruk den til å overføre data.

 • Dataene kan være skadet.

 • Slett dataene som ikke kan overføres fra datamaskinen, og importer dem til datamaskinen igjen. Når du importerer data til datamaskinen eller overfører data til Walkman, bør du lukke alle andre applikasjoner for å hindre dataskader.

 • Du forsøker kanskje å overføre en fil i et format som ikke er avspillbart.

 • Informasjon om støttede filformater finnes under [Detaljer]. Filspesifikasjonen avgjør om du kan overføre filen.

 • Du prøver å overføre .m4a-, .mp4-, .3gp- eller .m4v-filer fra en datamaskin hvor Windows Media Player 10 allerede er installert.

 • Hvis du bruker Windows XP eller Windows Vista, installerer du Windows Media Player 11 fra nedlastingssiden til Windows Media Player.

 • Hvis du overfører data ved hjelp av et egnet overføringsprogram uten at overføringen lykkes, bør du kontakte produsenten.

Overføringen tar for lang tid.
 • Du overfører en stor fil.

 • Det kan ta lang tid å overføre en stor fil.

Bare en liten datamengde kan overføres til Walkman.
 • Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet.

 • Slett alle unødvendige data for å få mer ledig plass.

 • Det er lagret data på Walkman som den ikke kan spille av.

 • Du kan overføre færre data hvis du lagrer andre data enn sanger, videoer eller foto på Walkman. Overfør dataene som Walkman ikke kan spille av til datamaskinen igjen for å få mer ledig plass.

Du kan ikke returnere en sang fra Walkman til datamaskinen.
 • Du forsøker kanskje å returnere en sang til en datamaskin som ikke ble brukt for å overføre sangen til Walkman.

 • Hvis du overfører en sang fra datamaskinen til Walkman ved hjelp av en programvare, kan du kanskje ikke returnere sangen til en annen datamaskin. Returner sangen til datamaskinen du brukte for å overføre sangen til Walkman. Hvis du ikke kan returnere sangen til datamaskinen og vil slette sangen, bruker du programvaren til å velge og slette den.

 • Du har kanskje slettet sangen fra datamaskinen du brukte da du overførte sangen til Walkman.

 • Hvis du sletter sangen fra datamaskinen du brukte for å overføre sangen til Walkman, kan du ikke returnere sangen til datamaskinen.

Walkman blir ustabil når den er koblet til datamaskinen.
 • En USB-hub eller USB-forlengelseskabel brukes.

 • Det går kanskje ikke å koble Walkman til via en USB-hub eller -forlengelseskabel. Koble den direkte til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen (inkludert).

Mapper kan ikke gis nye navn eller slettes.
 • Du kan ikke slette eller endre navnet på standardmappene, f.eks. [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES], [PODCASTS], [RECORD] og [VOICE]. Standard mappenavn varierer avhengig av modellen og landet/regionen som du har kjøpt Walkman i.