"SensMe™ Channels"

Du finner ikke kanalen du vil lytte til.
  • Hvis det ikke finnes sanger som passer med stilen til kanalen, vises ikke kanalen i skjermbildet [SensMe™ Channels].

[Morning] vises alltid for den tidsbaserte kanalen.
  • Hvis du ikke har stilt inn klokken til Walkman, vises alltid [Morning] for den tidsbaserte kanalen.

Sangene som spilles av for de valgte tidsbaserte kanalene, passer ikke.
  • Hvis det ikke finnes sanger som passer med stilen til den tidsbaserte kanalen, spilles alle sangene på Walkman av i tilfeldig rekkefølge.

Lydpodcaster og taleinnspillinger spilles ikke av med "SensMe™ Channels".
  • Lydpodcaster og taleinnspillinger analyseres ikke av 12 TONE ANALYSIS, og du kan ikke spille dem av med "SensMe™ Channels".