"Music Unlimited"

vises til venstre for en kanal, og kanalen kan ikke spilles av.
  • Kanalen inneholder kanskje overføringsfeil.

  • Synkroniser kanalen igjen.

En varselmelding som sier at lisensen har utløpt, vises.
  • Lisensen for "Music Unlimited"-funksjonen på Walkman har utløpt.

  • Koble Walkman til datamaskinen og koble deg til serveren for å oppdatere lisensen.