FM-radio

FM-sendingene er uklare.
 • Stasjonen er ikke stilt inn riktig.

 • Still inn stasjonen manuelt med knappen / [Detaljer].

Mottaket er svakt, og lydkvaliteten er dårlig.
 • Radiosignalet er svakt.

 • Lytt til FM-sendingen nær et vindu ettersom signalet kan være svakt i bygninger eller kjøretøy.

 • Hodetelefonledningen er ikke strukket helt ut.

 • Hodetelefonledningen fungerer som antenne. Strekk den ut så langt som mulig.

 • Støyen kan reduseres hvis du stiller mottaket til mono.

 • Sett alternativet [Mono/Auto] til [Mono] [Detaljer].

FM-sendinger påvirkes av interferens.
 • En enhet som sender ut radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, brukes i nærheten av Walkman.

 • Når du bruker slike enheter, bør du holde dem borte fra Walkman.

FM-sendinger kan ikke høres.
 • Hodetelefonen er ikke koblet til.

 • Hodetelefonledningen fungerer som antenne. Når en ekstern enhet (ikke inkludert) er koblet til WM-PORT-porten og hodetelefonen ikke kan kobles til, er ikke mottaket av FM-sendinger tilgjengelig.