Opptak

Den gjenværende innspillingstiden forblir den samme selv om du sletter filer.
 • På grunn av begrensninger i systemet kan det hende at den gjenværende innspillingstiden ikke øker hvis du bare sletter små filer.

Kan ikke spille inn.
 • Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet.

 • Eksporter innspilte filer til en datamaskin. Det vil variere hvor mye ledig plass som trengs. Dette avhenger av bithastigheten eller innspillingstiden.

 • Det maksimale antallet filer som kan spilles inn, er nådd. Informasjon om hvor mange filer eller mapper som kan lagres totalt, finnes under [Detaljer].

 • Eksporter de innspilte filene til en datamaskin.

 • Walkman er koblet til en datamaskin.

 • Koble Walkman fra datamaskinen.

 • Serienummeret til filnavnet har nådd 999.

Summen av totalt innspilt tid og gjenværende innspillingstid er ikke lik den maksimale innspillingstiden.
 • På grunn av begrensninger i systemet kan den gjenværende innspillingstiden reduseres med noen få sekunder når du starter innspillingen.

Innspilte filer kan ikke slettes.
 • Filen eller mappen som ikke kan slettes, er satt til [Skrivebeskyttet] på en datamaskin.

 • Slett dataene med Windows Utforsker.

 • Det er lite eller for lite strøm igjen på batteriet.

Mappen slettes ikke selv om alle innspilte filer er slettet.
 • Mappen inneholder flere filer enn de innspilte filene.

 • Åpne mappen med Windows Utforsker, og slett alle filene som ikke er spilt inn av Walkman.