Annet

Det kommer ingen lydsignaler når Walkman brukes.
 • [Beep Settings] er satt til [Off].

 • Pipelyden lyder ikke når Walkman er koblet til holderen (ikke inkludert) eller en annen enhet.

Walkman blir varm.
 • Walkman kan bli varm når batteriet lades og like etter opplading. Walkman kan også bli varm når det blir overført store mengder data. Dette er normalt og er ingen grunn til bekymring. Legg Walkman bort en stund og la den kjøle seg ned.

Dato og klokkeslett er tilbakestilt.
 • Hvis du lar Walkman ligge en stund med tomt batteri, kan det hende at datoen og klokkeslettet tilbakestilles. Dette er ikke en feil. Lad batteriet til vises på skjermen, og still datoen og klokkeslettet på nytt [Detaljer].

Det kommer støy når hodetelefonpluggen settes i eller trekkes ut.
 • Ta av hodetelefonen når du setter i eller trekker ut pluggen. Du kan høre støy fra hodetelefonen hvis du plugger den inn/ut mens du spiller av en sang eller bruker støyreduksjonsfunksjonen (kun NWZ-E573/E574/E575). Dette er ikke en feil.

Kan ikke legge lydpodcaster eller taleinnspillinger til en liste over bokmerker.
 • Du kan bare legge overførte sanger til en liste over bokmerker, ikke lydpodcaster eller taleinnspillinger.

Alarmen slås ikke av.
 • [Alarm On/Off] er satt til [Off].

 • Alarmen går ikke av i følgende situasjoner:

 • ved tilkobling til en datamaskin

 • i USB-tilkoblingsmodus

 • når du spiller et spill

 • ved innspilling av tale (selv om alarmikonet blinker i informasjonsområdet)

 • Det er ikke nok batteristrøm igjen.

 • Lad batteriet ved å koble Walkman til en datamaskinen som er slått på [Detaljer].

Alarmen er forsinket.
 • Alarmen utsettes til prosessen er ferdig i følgende situasjoner:

 • ved sletting av data

 • ved formatering av minnet

Innsovingstiden fungerer ikke.
 • Innsovingstiden aktiveres ikke i følgende situasjoner:

 • under taleinnspillinger

 • ved bruk av funksjonen [Auto Preset] til FM-radioen

 • når sanger analyseres for "SensMe™ Channels"

 • når alarmen lyder

 • ved sletting av data

 • Innsovingstiden avbrytes i følgende situasjoner:

 • ved overgang til standby-modus

 • når Walkman kobles til en datamaskin

 • ved overgang til spillmodus

Innsovingstiden er forsinket.
 • Innsovingstiden utsettes til prosessen er ferdig i følgende situasjoner:

 • ved formatering av minnet

Den forhåndsinnstilte alarmlyden brukes i stedet for den valgte alarmsangen.
 • Du har slettet sangen du valgte som alarmsang.

 • Velg en annen sang som alarmsangen og sett [Alarm Sound Settings] til [Alarm Song] [Detaljer].

Kan ikke justere avspillingshastigheten.
 • Du kan ikke justere avspillingshastigheten når du bruker karaokefunksjonen.

 • Sett [Karaoke/Language Study] til [Off] eller [Language Study] [Detaljer].

Kan ikke dempe vokalen i sangen.
 • Effekten av vokaldemping varierer fra sang til sang. Det kan være vanskelig å dempe vokalen til enkelte sanger.