Meldinger

Følg instruksjonene nedenfor hvis det vises en melding i displayet.
[Cannot play; file format is not supported.]
 • Du forsøker å spille av en fil som Walkman ikke kan spille av.

 • Du kan ikke spille av sanger i formater som ikke støttes [Detaljer].

[Cannot play; license has expired.]
 • Den begrensede avspillingsperioden for sangen har utløpt.

 • Oppdater lisensinformasjonen til sangene ved hjelp av programvaren du bruker til overføring.

[Delete failed.]
 • Du forsøkte å slette en video, men Walkman kunne ikke slette den.

 • Slett videoen ved hjelp av Media Go eller Windows Utforsker.

[Do not disconnect.]
 • Walkman er koblet til en datamaskin eller en annen ekstern enhet for dataoverføring.

 • Dette er ikke en feilmelding. Ikke koble fra USB-kabelen før overføringen er ferdig.

[Firmware update failed.]
 • Oppdatering av fastvaren ble ikke fullført.

 • Følg instruksjonene som vises på datamaskinen, og prøv å oppdatere fastvaren igjen.

[LOW BATTERY. Please Charge.]
 • Batteriet til Walkman er nesten tomt.

[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 • Walkman har ikke nok tilgjengelig kapasitet.

 • Koble Walkman til datamaskinen ved hjelp av den inkluderte USB-kabelen, og slett deretter unødvendige data fra Walkman ved hjelp av Windows Utforsker eller en annen programvare for overføring.

[Unable to set photo as wallpaper.]
 • Det valgte bildet kan ikke tilordnes som bakgrunn.

 • Forviss deg om at bildet ikke er en skadet fil og at størrelsen ikke er for stor.

[Noise Canceling unavailable. Unable to execute.] (kun NWZ-E573/E574/E575)
 • [Quiet Mode] er utilgjengelig fordi bruksmiljøet ikke imøtekommer kravene til denne funksjonen.

 • Sørg for at [Noise Canceling: On/Off] er satt til [On] [Detaljer] og at de inkluderte hodetelefonene brukes.

 • Når du bruker støyreduserende hodetelefoner fra en tredje part, kan du se bort fra denne meldingen og aktivere støyreduksjonsfunksjonen for disse hodetelefonene.

[Check the volume level]
 • En alarm (pip) og advarsel [Check the volume level] er lagt inn for å beskytte hørselen din når du skrur volumet opp over et spesifisert nivå (*1) for første gang. Du kan avbryte alarmen og advarselen ved å trykke på en valgfri knapp.

 • Du kan skru opp volumet over det spesifiserte nivået (*1) når du har avbrutt alarmen og advarselen.

 • Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen hver 20. time som volumet skrus opp over det spesifiserte nivået (*1). Når dette skjer, endres volumet automatisk til den innledende innstillingen.

(*1) Spesifisert nivå = [16]