Advarsel

Disse beskrivelsene er viktige for å bruke Walkman. Pass på at du følger instruksjonene nedenfor.
  • Pass på at metallgjenstander ikke kortslutter polene til Walkman.

  • Ikke hell vann på Walkman eller stikk fremmedlegemer inn i den. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
    Hvis dette skjer, må du straks slå av Walkman, koble USB-kabelen fra Walkman øyeblikkelig og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.

  • Ikke utsett Walkman for åpen ild.

  • Ikke ta Walkman fra hverandre eller bygg den om. Dette kan forårsake elektrisk støt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center for innvendige kontroller, reparasjoner eller utskiftning av de oppladbare batteriene.

  • Ikke legg tunge gjenstander på toppen av Walkman eller utsett Walkman for kraftige støt. Dette kan føre til funksjonsfeil eller skader.