Forsiktig

Merknader om bruk

Disse beskrivelsene er viktige for å bruke Walkman. Pass på at du følger instruksjonene nedenfor.
 • Ikke berør det oppladbare batteriet med bare hender hvis det lekker. Det kan hende at det er batterivæske igjen i Walkman. Du må derfor ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler hvis batteriet har lekket. Hvis du får væske i øynene, skal du ikke gni dem. Dette kan føre til at du blir blind. Skyll øynene med rent vann og ta kontakt med en lege.
  Vask væsken av umiddelbart hvis du får den på klærne eller andre steder på kroppen. Hvis ikke kan den forårsake forbrenninger eller andre skader. Kontakt lege hvis du forbrennes eller skades av batterivæsken.

 • Hvis Walkman forstyrrer radio- eller TV-mottak, slår du av Walkman og flytter den bort fra radioen eller fjernsynet.

 • Hvis luften er veldig tørr, kan det hende at du føler en svak prikking på ørene. Dette skyldes at det har bygd seg opp statisk elektrisitet i kroppen din, ikke at det er feil med Walkman.
  Du kan redusere effekten ved å bruker klær av naturmaterialer.

 • Hvis du bruker en stropp (ikke inkludert), må du passe på at den ikke hekter seg fast i gjenstander du passerer. Du må også passe på at du ikke svinger Walkman etter stroppen slik at du treffer folk.

 • Ikke bruk Walkman under flyreiser når du blir advart mot det fordi flyet skal lette/lande.

 • Hvis du ser lyn eller hører torden, må du ta hodetelefonen av umiddelbart og slutte å bruke Walkman.

 • Hvis du får en allergisk reaksjon av hodetelefonen som følger med, må du straks slutte å bruke den og kontakte lege.

Merknader om bruksmiljøet

 • Ikke bruk Walkman hvor den utsettes for ekstreme lys- og temperaturforhold, fuktighet eller vibrasjon. Du skal for eksempel aldri la Walkman ligge i direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen. Den kan bli misfarget, fordreid eller skadet.

 • Ikke la Walkman ligge i svært støvete omgivelser.

 • Ikke legg Walkman på en ustabil overflate eller slik at den står skrått.

Merknader om håndtering av "WALKMAN"

 • Når du kobler hodetelefonen fra Walkman, må du passe på at du holder i selve pluggen. Hodetelefonledningen kan bli ødelagt hvis du drar i den.

 • Ikke bruk makt på LCD-skjermen. Dette kan forvrenge fargene eller lysstyrken, eller føre til at LCD-skjermen ikke virker skikkelig.

 • Når du bruker Walkman, må du huske å følge forholdsreglene nedenfor slik at kabinettet ikke ødelegges eller Walkman blir defekt.

 • Ikke sett deg mens du har Walkman i baklomma.

 • Ikke legg Walkman i en veske mens hodetelefonledningen er viklet rundt den hvis vesken utsettes for kraftige støt.

Merknader om å beskytte "WALKMAN" mot fuktighet

 • Ikke utsett Walkman for vann. Walkman er ikke vanntett. Husk å følge forholdsreglene nedenfor.

 • Pass på at du ikke mister Walkman i vasken eller andre beholdere fylt med vann.

 • Ikke bruk Walkman i fuktige omgivelser eller dårlig vær, f.eks. når det regner eller snør.

 • Ikke la Walkman bli våt.
  Walkman kan bli våt hvis du tar på Walkman med våte hender eller legger Walkman i et fuktig klesplagg. Dette kan føre til funksjonsfeil.