Merknad for brukere

  • Den innspilte sangen er begrenset til privat bruk. Bruk av sangen ut over dette krever tillatelse fra rettighetshaverne.

  • Sony er ikke ansvarlig for ufullstendige innspillinger/nedlastinger eller skadede data som skyldes problemer med Walkman eller datamaskinen.

  • Det er mulig at noen typer tegn og symboler ikke vises riktig på Walkman i følgende tilfeller:

  • Et språk som Walkman ikke støtter, brukes i teksten.

  • Det benyttes brukerdefinerte tegn eller spesialtegn i teksten.

  • Walkman kan bli varm under lading hvis du bruker den over lengre tid.

  • Vær oppmerksom på at det kan oppstå midlertidig kondens, f.eks. når Walkman flyttes raskt fra omgivelser med lav temperatur til omgivelser med høy temperatur, eller hvis den brukes i et rom hvor ovnen nettopp er slått på. Kondens er et fenomen hvor fuktigheten i luften festes til overflater (metallplater osv.) og omdannes til væske.
    Hvis det oppstår kondens i Walkman, lar du den stå avslått til kondensen forsvinner. Walkman kan bli ødelagt hvis du bruker den mens det er kondens i den.

  • Bruker du Walkman i kalde omgivelser, vil kanskje bildene vises med svarte kanter. Dette er ikke en feil ved Walkman.

Om eksempeldata (*1)

Walkman leveres med forhåndsinstallerte eksempeldata.
Eksempeldataene kan ikke gjenopprettes hvis du sletter dem, og vi kan ikke levere erstatningsdata.
(*1) I noen land/områder blir eksempeldataene ikke installert.