Merknad om programvaren

 • Lover om opphavsrett forbyr kopiering av hele eller deler av den medfølgende programvaren eller håndboken, samt utleie av programvaren uten tillatelse fra rettighetshaveren.

 • Sony vil ikke under noen omstendigheter stå ansvarlig for økonomisk skade eller tap av fortjeneste (inkludert krav fra tredjepart) som skyldes bruk av programvaren som leveres med Walkman.

 • Programvaren som leveres med Walkman, kan ikke brukes med annet utstyr enn det som er angitt.

 • Vær oppmerksom på at vi arbeider kontinuerlig for å bedre kvaliteten, og at dette kan føre til at programvarespesifikasjonene endres uten forvarsel.

 • Garantien dekker ikke bruk av Walkman med annen programvare enn den som følger med.

 • Muligheten til å vise medfølgende programvare på de angitte språkene, er avhengig av hvilket operativsystem som er installert på datamaskinen. De beste resultatene får du hvis du forsikrer deg om at operativsystemet er kompatibelt med språket du ønsker å vise.

 • Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt på medfølgende programvare.

 • Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.

 • Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du kjenner til de grunnleggende operasjonene i Windows.
  Du finner mer informasjon om hvordan du bruker datamaskinen og operativsystemet i de respektive brukerhåndbøkene.