Merknader om rengjøring

  • Rengjør utsiden av Walkman med en myk klut, f.eks. en rengjøringsklut for briller.

  • Hvis utsiden av Walkman blir svært skitten, rengjør du den med en myk klut som er fuktet lett med vann eller et mildt vaskemiddel.

  • Ikke bruk skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, f.eks. alkohol eller rensebensin. Dette kan skade overflaten til enheten.

  • Pass på at det ikke kommer vann inn i Walkman fra åpningen nær kontakten.

  • Rengjør hodetelefonpluggen med jevne mellomrom.