Lagre data

Du kan lagre data i det innebygde flash-minnet til Walkman ved å overføre dem fra datamaskinen med Windows Utforsker eller andre egnede programvarer. Hvis Walkman er koblet til datamaskinen, vises det innebygde flash-minnet i Windows Utforsker som [WALKMAN].
Merknad
  • Ikke bruk den medfølgende programvaren samtidig som du bruker Windows Utforsker til å samhandle med det innebygde flash-minnet til Walkman.

  • Ikke koble fra USB-kabelen (inkludert) mens [Do not disconnect.] vises under dataoverføringen. Dette kan skade dataene som overføres eller er lagret i Walkman.

  • Ikke gi nytt navn til standardmappene, f.eks. [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES], [PODCASTS], [RECORD] og [VOICE]. Du må heller ikke gi nytt navn til filene og mappene under dem. Ellers vil de ikke bli vist i Walkman. Navnet til standardmappene varierer avhengig av modellen og landet/området hvor du kjøpte Walkman.