Oppdatere fastvaren til "WALKMAN"

Du kan oppdatere fastvaren til Walkman. Når du installerer den nyeste fastvaren på Walkman, kan du få tilgang til nye funksjoner. På nettsidene med kundestøtte finner du mer informasjon om den nyeste fastvaren og hvordan du installerer den [Detaljer].
  1. Last ned oppdateringsprogrammet til datamaskinen fra nettstedet.

  1. Koble Walkman til datamaskinen og start oppdateringsprogrammet.

  1. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere fastvaren til Walkman.

Fastvaren er oppdatert.
Tips
  • Informasjon om Walkman-versjonen finnes under [Detaljer].