Bluetooth-tiedonsiirron valmistelu (paritus)

Mitä paritus on?

Bluetooth-audiolaitteet on ”paritettava” keskenään etukäteen. Kun Bluetooth-audiolaitteet on paritettu, tätä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 • Kun Bluetooth-audiolaitteen paritus poistetaan Walkman-soittimesta korjauksen tai vastaavan toimenpiteen jälkeen.

 • Kun Walkman-soittimen paritus poistetaan Bluetooth-audiolaitteesta.

”WALKMAN”-soittimen paritus Bluetooth-audiolaitteiden kanssa

Huomautus
 • Paritusmenetelmä tiedoston lähetystä tai vastaanottoa varten poikkeaa alla olevasta menetelmästä. Lisätietoja tiedoston vastaanottamisesta on kohdassa [Tietoja]. Lisätietoja tiedoston lähettämisestä on kohdassa [Tietoja].

 1. Aseta Walkman-soitin ja Bluetooth-audiolaite enintään 1 metrin päähän toisistaan.

 1. Kytke virta Bluetooth-audiolaitteeseen ja aseta se paritusta varten.

 • Lisätietoja Bluetooth-audiolaitteen asettamisesta on annettu kyseisen Bluetooth-audiolaitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

 1. Valitse Home-valikosta [Bluetooth] [Add Device (Pairing)].

 • Paritusprosessista ilmoittava näyttö tulee näkyviin. tulee näkyviin ilmoitusalueella.

 1. Valitse haluttu Bluetooth-audiolaite.

 • Bluetooth-laitteen näyttäminen saattaa kestää jonkin aikaa.

 • Kun tunnusluvun syöttönäyttö (*1) tulee näkyviin, valitse numero painamalla /-painikkeita ja siirrä kohdistinta painamalla /-painikkeita. Kun olet syöttänyt tunnusluvun, vahvista painamalla -painiketta.

(*1) ”Tunnuslukua” kutsutaan myös ”Tunnuskoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”. Lisätietoja Bluetooth-audiolaitteen tunnusluvun syöttämisestä on annettu kyseisen laitteen käyttöohjeissa.
 • Kun paritus on valmis, muodostetaan Bluetooth-yhteys paritetun Bluetooth-audiolaitteen kanssa ja -ilmaisin vaihtuu -ilmaisimeksi ilmoitusalueella.

Paritusprosessin peruuttaminen

Peruuta paritus painamalla BACK/HOME-painiketta. Kun [Canceling the connection...] tulee näkyviin, Bluetooth-toiminto lopetetaan ja näyttö palaa vaiheen 3 mukaiseksi.

Kun paritusta ei suoriteta valmiiksi

Jos Walkman-soittimen paritus epäonnistui, näytetään [No devices found; ensure a device is available to connect with, and search again via the Option menu.]. Suorita paritus loppuun toistamalla vaiheet vaiheesta 1 alkaen.

Vihje
 • Kun Walkman-soitin ja Bluetooth-audiolaite vaihtavat tunnuslukuja, paritus jatkuu. Bluetooth-yhteys muodostetaan automaattisesti parituksen jälkeen. Voit kuunnella ääntä Bluetooth-audiolaitteesta [Tietoja].

 • Kun Walkman-soitin ja Bluetooth-audiolaite on paritettu, ne pystyvät muodostamaan Bluetooth-yhteyden ilman paritusprosessia.

 • Walkman-soitin voi suorittaa parituksen ainoastaan yhden laitteen kanssa kerrallaan. Useiden laitteiden parittamiseksi on suoritettava vaiheet alkaen vaiheesta 1 kullekin paritukselle.

 • Kun näytöllä näytetään samannimisiä laitteita, tarkista halutun laitteen BD-osoite. Lisätietoja Bluetooth-audiolaitteen BD-osoitteesta on annettu kyseisen laitteen käyttöohjeissa.

Huomautus
 • Kun Walkman-soitin aloittaa parituksen, se lopettaa kappaleen toiston automaattisesti.

 • Walkman-soitinta ei voi käyttää parituksen aikana.

 • Tunnusluvun syöttönäyttö häviää hetken kuluttua. Jos tunnuslukua ei ehditä syöttää ennen näytön häviämistä, toista vaiheet alkaen vaiheesta 3.

 • Jos Walkman-soitinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa paritusprosessin aikana, prosessi peruutetaan automaattisesti. Toista tässä tapauksessa vaiheet vaiheesta 3 alkaen.