Bluetooth-ääniyhteyden lopettaminen [Disconnect Audio Device]

Voit lopettaa Bluetooth-ääniyhteyden. Kun Bluetooth-ääniyhteys lopetetaan, Bluetooth-toiminto kytkeytyy pois toiminnasta.
  1. Valitse Home-valikosta [Bluetooth] [Disconnect Audio Device].

Huomautus
  • Bluetooth-toiminto kytketään pois toiminnasta myös seuraavissa tapauksissa.

  • OPTION/PWR OFF -painiketta pidetään painettuna.

  • Walkman-soittimen akku on tyhjä.

  • Walkman-soittimen virta katkaistaan.

  • Walkman-soitin liitetään tietokoneeseen.

  • Kun Walkman-soittimen yhteys on ollut päällä noin päivän ajan ilman toistoa.

  • Jos lopetat Bluetooth-yhteyden Bluetooth-audiolaitteesta, Walkman-soitin siirtyy valmiustilaan yhteydenmuodostusta varten. Jos yhteyttä ei muodosteta 5 minuutin kuluessa, Bluetooth-toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

  • Walkman-soitin pitää yhteyden päällä noin päivän ajan ilman toistoa. Jotkin Bluetooth-laitteet voivat kuitenkin katkaista yhteyden ennen tätä.