Tiedoston lähettäminen

Voit lähettää Walkman-soittimeen tallennetun tiedoston toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.
Huomautus
 • Walkman-soitin tukee OPP-profiilia (Object Push Profile), joka on tiedonlähetykseen tarkoitettu Bluetooth-profiili (*1). Tietojen lähettämiseksi toiseen Bluetooth-laitteeseen, myös sen on tuettava OPP-profiilia.
  (*1) Bluetooth-profiilit ovat tietoja, jotka on standardoitu Bluetooth-viestintää varten.

 • Tekijänoikeuslait saattavat kieltää sisällön siirtämisen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa muuhun kuin henkilökohtaiseen/yksityiseen käyttöön.

 • Jotkin Bluetooth-laitteet eivät ehkä pysty vastaanottamaan Walkman-soittimesta lähetettyä tiedostoa. Lisätietoja laitteen Bluetooth-toiminnon käytöstä on annettu kyseisen laitteen käyttöohjeessa.

 1. Aseta Bluetooth-laite valmiustilaan tiedoston vastaanottamiseksi.

 • Lisätietoja tiedostojen vastaanottamisesta on annettu kyseisen laitteen käyttöohjeissa.

 • Lisätietoja tiedoston siirtämisestä kahden Walkman-soittimen välillä on annettu kohdassa [Tietoja].

 1. Tuo asetusvalikko näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta kappaleen, videon, podcastin, jakson tai valokuvan toistonäytössä.

 1. Valitse [Send File].

 • Kun lähetät tiedoston, näytetään tekijänoikeusvaroitus. Noudata näytöllä näytettäviä ohjeita.

 1. Tuo asetusvalikko näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse sitten [Search for a Device].

 1. Valitse haluttu laite.

 • Tarkista mallinimen alapuolella näkyvä BD-osoite (aakkosnumeerinen koodi) sen varmistamiseksi, että näytöllä näkyvä BD-osoite vastaa Bluetooth-laitteessa näkyvää BD-osoitetta. Jokaisella Bluetooth-laitteella on oma BD-osoite, jonka avulla se tunnistetaan. Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta Bluetooth-laitteen BD-osoitteen paikallistamiseksi.

 • Kun laite muodostaa ensimmäistä kertaa Bluetooth-yhteyden Walkman-soittimeen, suoritetaan paritus. Kun autentikointikoodit (aakkosnumeerisia koodeja) näytetään Walkman-soittimessa ja Bluetooth-laitteessa, tarkista, että ne ovat samat.

 • Näytölle tulee yhteyden vahvistusviesti ja tiedostonsiirto alkaa.

 1. Tarkista, että tiedostonsiirto on valmis.

 • Poistu tiedoston vastaanoton valmiustilasta Bluetooth-laitteessa.

Parituksen peruuttaminen

Paina BACK/HOME-painiketta parituksen aikana.

Jos Bluetooth-laitetta ei löydy

Jos Bluetooth-laitetta ei löydy, näytetään [No devices found; ensure a device is available to connect with, and search again via the Option menu.]. Tuo asetusvalikko näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta ja etsi sitten laite uudelleen valitsemalla [Search Again].

Jos paritus epäonnistuu

Jos paritus epäonnistuu, yhteyden keskeytysnäyttö tulee näkyviin ja Walkman-soitin palaa vaiheen 4 mukaiseen näyttöön. Yritä uudelleen vaiheesta 4 alkaen.
Vihje
 • Jos haluat lähettää Bluetooth-laitteeseen, johon jo olet lähettänyt tiedoston, hyppää yli vaihe 4.

Huomautus
 • Kun tunnusluvun (*1) syöttönäyttö tulee näkyviin, syötä Bluetooth-laitteen tunnusluku. Valitse numero /-painikkeilla ja siirrä kohdistinta /-painikkeilla. Kun olet antanut tunnusluvun, vahvista se painamalla .
  (*1) ”Tunnuslukua” kutsutaan myös ”Tunnuskoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”. Walkman-soittimen tunnusluku on ”0000”. Lisätietoja Bluetooth-laitteen tunnusluvusta on annettu laitteen käyttöohjeessa.

 • DRM-suojattua (Digital Rights Management) tiedostoa ei voida lähettää.

 • Tiedoston siirtäminen saattaa epäonnistua, jos Bluetooth-laite on liian kaukana Walkman-soittimesta tai muut laitteet aiheuttavat häiriöitä. Siirrä tässä tapauksessa Walkman-soitin ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan ja pidä ne riittävän matkan päässä muista laitteista tai sammuta ne, mikäli se on mahdollista.

 • Kun Walkman-soitin lähettää tiedostoa, toisto pysäytetään.

 • Kappaleiden LRC-tiedostoja ja videoiden pikkukuvia ei voida lähettää.

 • Kappaleiden kansikuvia ei ehkä voi lähettää.