Tiedoston vastaanottaminen

Walkman-soittimella voidaan vastaanottaa tiedostoja Bluetooth-laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta.
 1. Valitse Home-valikosta [Bluetooth] [Receive File].

 • Walkman-soitin siirtyy valmiustilaan tiedoston vastaanottamiseksi.

 1. Lähetä tiedosto Bluetooth-laitteesta Walkman-soittimeen.

 • Walkman-soittimen BD-osoite (aakkosnumeerinen koodi) näytetään mallinimen alapuolella Walkman-soittimen näytöllä. BD-osoite on yksinomaan Walkman-soittimellesi. Kun Bluetooth-laite näyttää vastaanottajan BD-osoitteen, varmista, että laitteessa ja Walkman-soittimessasi näytettävät BD-osoitteet ovat samat. (Jotkin Bluetooth-laitteet eivät ehkä näytä vastaanottajan BD-osoitetta.)

 • Kun laite muodostaa ensimmäistä kertaa Bluetooth-yhteyden Walkman-soittimeen, suoritetaan paritus. Kun autentikointikoodit (kirjaimia ja numeroita) näytetään Walkman-soittimessa ja Bluetooth-laitteessa, tarkista, että ne ovat samat.

 1. Paina BACK/HOME-painiketta tiedoston vastaanottamisen jälkeen.

 • Walkman-soitin vapautetaan valmiustilasta.

Vihje
 • Vastaanotetut tiedostot sijoitetaan Walkman-soittimen [RECEIVED]-kansioon.

 • Jos vastaanotetaan samanniminen tiedosto, tiedostonimen ja tiedostotunnisteen väliin lisätään numero.

 • Vaikka Walkman-soitin pystyy vastaanottamaan ei-tuettuja tiedostomuotoja, ei näitä tiedostoja voida näyttää tai toistaa. Näiden tiedostojen [RECEIVED]-kansion etsimiseksi on käytettävä Windowsin Resurssienhallintaa.

Huomautus
 • Kun tunnusluvun (*1) syöttönäyttö tulee näkyviin, syötä Bluetooth-laitteen tunnusluku. Valitse numero /-painikkeilla ja siirrä kohdistinta /-painikkeilla. Kun olet antanut tunnusluvun, vahvista se painamalla -painiketta.
  (*1) ”Tunnuslukua” kutsutaan myös ”Tunnuskoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”. Walkman-soittimen tunnusluku on ”0000”. Lisätietoja Bluetooth-laitteen tunnusluvusta on annettu laitteen käyttöohjeessa.

 • Jos tapahtuu aikakatkaisu, lähetä tiedosto uudelleen Bluetooth-laitteesta.

 • Tiedoston siirtäminen saattaa epäonnistua, jos Bluetooth-laite on liian kaukana Walkman-soittimesta tai muut laitteet aiheuttavat häiriöitä. Siirrä tässä tapauksessa Walkman-soitin ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan ja pidä ne riittävän matkan päässä muista laitteista tai sammuta ne, mikäli se on mahdollista.

 • Kun Walkman-soitin vastaanottaa tiedostoa, toisto pysäytetään.

 • Vastaanotettavan tiedoston suurin koko on 4 Gt.