Bluetooth-asetusvalikon käyttäminen


Saat Bluetooth-asetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta Bluetooth-näytössä. Lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä on kohdassa [Tietoja].
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näkymästä valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.

[Connect to Audio Device]-näytössä esiin tulevat vaihtoehdot

Näytölle tulevat vaihtoehdot, kun haluttua Bluetooth-laitetta ei näytetä

[Manage Added Devices]-näytössä esiin tulevat vaihtoehdot