Informacje o wskaźniku Bluetooth słuchawek Bluetooth

Stan interfejsu Bluetooth można sprawdzić za pomocą wskaźnika słuchawek Bluetooth [Szczegóły].

Stan
Wzory migania (: niebieski/: czerwony)
Parowanie
Wyszukiwanie
...
Możliwe połączenie
...
Łączenie
...
Połączone
...
Słuchanie utworów
...
Ładowanie
...

Wskazówka
  • Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, kolor migania zmieni się z niebieskiego na czerwony.