Słuchanie radia FM [Radio FM]

Aby słuchać radia FM, wybierz w menu Home polecenie [Radio FM].
  1. Z menu Home wybierz [Radio FM].

  1. Naciśnij przycisk /, aby wybrać odpowiednią częstotliwość lub naciśnij przycisk /, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.

Uwaga
  • Nie można wybrać numeru zaprogramowanej stacji, jeżeli żadne stacje nie zostały zaprogramowane. Zaprogramuj odbierane stacje przy użyciu opcji [Autoprogramowanie] [Szczegóły] lub zaprogramuj je ręcznie [Szczegóły].

  • Kabel słuchawkowy pełni rolę anteny, dlatego powinien być rozwinięty na maksymalną długość.

  • Podczas odtwarzania radia FM ustawienia [Korektor], [VPT (surround)], [DSEE (poprawa dźwięku)], [Wyraźne stereo] lub [Normalizacja dynamiczna] nie są brane pod uwagę.

  • Radia FM nie można słuchać, gdy odtwarzacz Walkman utrzymuje połączenie Bluetooth.

Powiązane tematy