Помощно ръководство

NWZ-F804/F805/F806

Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно вашия Walkman.

4-432-448-63(1)