NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Før første gangs bruk

Takk for at du har kjøpt denne Walkman.

Denne hjelpveiledningen forklarer hvordan du skal bruke Walkman. Bla gjennom denne hjelpveiledningen for å finne nødvendige opplysninger.
Før du begynner å bruke Walkman, bør du lese "Advarsel" [Detaljer] for å få opplysninger om bruken av Walkman.
De trykte håndbøkene som følger med Walkman, som for eksempel "Quick Start Guide", inneholder også viktige opplysninger.
Du finner opplysninger om nettstedet for kundestøtte under "Nettsteder for kundestøtte". [Detaljer]

Om modellnavn som er nevnt i denne hjelpveiledningen

Avhengig av i hvilket land eller område du har kjøpt Walkman, er det ikke sikkert at alle modeller er tilgjengelig.

Om Windows operativsystem

Du finner opplysninger om operativsystemet under "Systemkrav". [Detaljer]

Om lading av batteri

Det er ikke sikkert at batteriet var ved bestilling. Se under "Lade batteriet" [Detaljer] om hvordan du skal lade batteriet.