NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Om "WALKMAN"-håndbøkene

Betjeningen av Walkman er forklart i følgende håndbøker.

Quick Start Guide (inkludert)

Dette dekker emner som for eksempel innledende innstillinger, grunnleggende bruk, hvordan den medfølgende programvaren skal installeres, hvordan Hjelpveiledning skal installeres og brukes, og annet.

Hjelpveiledning

Dette omfatter beskrivelser av betjeningen av Walkman (Android™ Version 4.0). Bruk denne oppdaterte versjonen av Hjelpveiledning fordi noe av informasjonen er annerledes enn den som Hjelpveiledning fulgte med ved kjøpet.

Hjelp for programmer

Hjelp for noen av programmene, for eksempel FM-radio, DLNA og musikkspiller, er tilgjengelig. Du kan åpne den aktuelle hjelpen fra programmet eller fra programskjermbildet. Hjelp for Music player, Video player, Photo viewer og [DLNA] kan leses ved å trykke på på Hjem-skjermbildet og deretter på [Help guide (Media Player)].
Beslektet emne