NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Notasjon i forklaringer av operasjoner

I denne Hjelpveiledningen vises knappene på Walkman som illustrasjoner, som for eksempel (Tilbake)-knapp, (Hjem)-knapp, og (Meny)-knapp. Elementer som skjermsymboler og menyer vises som , [Bluetooth] og lignende.

Hjem-skjermbildet

Hjem-skjermbildet vises hvis du trykker på (Hjem)-knappen.
Teksten på dette skjermbildet vises på engelsk.
Merknad
  • Forklaringer av operasjoner gjøres ut fra antakelsen om at du vil starte fra Hjem-skjermbildet. I tilfeller der et annet program brukes, kan fremgangsmåten være annerledes enn i forklaringen.

  • Skjermbildene og illustrasjonene her, er ment som beskrivelser og kan kan være annerledes enn i det aktuelle produktet eller skjermbildet.

  • Hvis det er flere måter å bruke en funksjon på eller å foreta en innstilling, beskrives den måten som er enklest å forstå.