NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Lade batteriet

Lade Walkman ved å koble den til en datamaskin.
  1. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble Walkman til en datamaskin som kjører.

Sett i USB-kabelen med vendt opp.
Tips
  • Når du bruker Walkman første gang, eller hvis du ikke har brukt Walkman på lang tid, er det best å lade batteriet til det er fulladet.

Merknad
  • Hvis et stort batterisymbol vises mens Walkman lades, er det fortsatt for lite strøm igjen til at Walkman kan brukes. Lad den sammenhengende i omtrent 10 minutter før du bruker den. Da starter Walkman automatisk.

Beslektet emne