NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Bruke Hjem-, Meny- og Tilbake-knappen

Nedenfor følger en beskrivelse av de fysiske knappene på Walkman.
  1. (Tilbake)-knapp

  • Går tilbake til forrige skjermbilde.

  • Lukker dialogbokser, alternativmenyer o.l.

  • Lukker skjermtastaturet hvis det vises.

  1. (Hjem)-knapp

  • Går tilbake til Hjem-skjermbildet.

  • Viser miniatyrbilder av nylig brukte programmer når den holdes inne.

  1. (Meny)-knapp

  • Åpner alternativmenyen.