NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Slik bruker du berøringsskjermen

Skjermen på Walkman er en berøringsskjerm. Utfør handlinger direkte ved å berøre skjermen. De grunnleggende handlingene er forklart nedenfor.

Trykk

Berør lett et element, som for eksempel et symbol eller en meny, med en finger, og ta fingeren bort med det samme.
Trykker du to ganger, kalles det å dobbelttrykke.

Trykk og hold

Behold trykket på et element, for eksempel et symbol eller en meny.

Stryk

Beveg fingeren lett over berøringsskjermen.
Dette skifter mellom skjermbilder eller blar i en side.

Dra

Hold fingeren på berøringspanelet, og beveg den til ønsket punkt, og slipp.
Dette flytter symboler og lignende, og blar i skjermbildet.

Klemme inn og klemme ut

Berør skjermen med to fingre, og beveg dem mot hverandre (klem inn) eller fra hverandre (klem ut).
På enkelte skjermer zoomer skjermen inn når du klemmer inn, og ut når du klemmer ut.