NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Merknader om berøringsskjermen

Følgende merknader gjelder berøringsskjermen og LCD-skjermen.

Merknader om berøringsskjermen

 • Walkman bruker en kapasitiv berøringsskjerm. Trykk direkte på skjermen med fingertuppen. Ikke skrap på den eller trykk med en skarp gjenstand, for eksempel en nål, en penn eller en fingernegl. Du kan ikke bruke en styluspenn på berøringsskjermen.

 • Hvis du berører berøringsskjermen med hansker på, kan den virke feil eller ikke virke i det hele tatt.

 • Ikke bruk gjenstander til å betjene berøringsskjermen på Walkman.

 • Hvis berøringsskjermen berøres med gjenstander i stedet for med en fingertupp, er det ikke sikkert at den virker som den skal.

 • Ikke plasser berøringsskjermen nær andre elektriske apparater. Elektrostatisk utladning kan føre til feilfunksjon for berøringsskjermen.

 • Hvis det er små vanndråper på berøringsskjermen, eller hvis du berører den med en våt fingertupp, er det ikke sikkert at den reagerer som den skal.

 • Ikke plasser berøringsskjermen nær vann. Berøringsskjermen kan få funksjonsfeil under fuktige forhold eller når den er utsatt for vann.

Merknader om LCD-skjermen

 • Ikke trykk hardt på LCD-skjermen. Det kan føre til funksjonsfeil eller skade på spilleren.

 • Ikke plasser LCD-skjermen i direkte sollys. Sørg for å skygge for direkte sollys når du bruker Walkman nær et vindu.

 • Hvis Walkman brukes under forhold med lav temperatur, kan det dannes rester av bilder på LCD-skjermen. Dette er ikke tegn på funksjonsfeil. Skjermen blir i orden igjen når Walkman får igjen normal temperatur.

 • En bilderest kan dannes på LCD-skjermen hvis samme bilde vises over en lengre periode. Bilderesten vil forsvinne etter hvert.

 • LCD-skjermen blir varm under bruk. Dette er normalt og er ikke tegn på funksjonsfeil.

 • LCD-skjermen er produsert ved bruk av teknologi med høy presisjon. Du kan allikevel kanskje se ørsmå punkter eller lyse punkter på LCD-skjermen. Dette er et normalt resultat av produksjonsprosessen, og det er ikke tegn på funksjonsfeil.

 • LCD-skjermen er lagd av glass. Hvis glasset blir skadd (sprekker o.l.), skal du ikke berøre berøringsskjermen og heller ikke forsøke å reparere den selv. Håndter LCD-skjermen forsiktig. Den er sårbar overfor fall og mekaniske støt. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk av kunden.