NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Om lokaliseringsopplysningene

Funksjonen for lokaliseringsopplysninger finner posisjonen din ved bruk av GPS (*1) eller et trådløst nettverk (Wi-Fi).
Ved bruk av GPS kan du finne posisjonen din nøyaktig, selv om det kan ta litt tid. Ve bruk av trådløst nettverk kan du finne posisjonen din raskt, men nøyaktigheten er variabel.
Ved bruk av GPS og trådløst nettverk sammen får du det beste fra begge metodene.
(*1) GPS er en kortform for Global Positioning System. GPS-satellitter sender posisjonssignaler mot jorden, og Walkman bruker disse til å vise posisjonen din.

Merknader om GPS-funksjonen

 • Beveg Walkman så lite som mulig i et område der det ikke er noen høye bygninger eller trær, til nåværende posisjon vises av GPS-funksjonen. Nåværende lokalisering kan bli vist raskere hvis du holder deg på ett sted, enn hvis du beveger deg rundt. Hvis nåværende posisjon ikke vises, eller hvis feil posisjon vises, skal du se følgende merknader.

 • Når andre elektroniske apparater er nær Walkman, kan elektromagnetiske bølger eller magnetiske forstyrrelser hindre Walkman fra å finne nøyaktige posisjonsopplysninger. Hold elektroniske apparater unna Walkman.

 • I områder med dårlige mottaksforhold for GPS-signaler, kan du oppleve posisjonsfeil. For å få mest mulig nøyaktige opplysninger skal du unngå å bruke Walkman på følgende steder.

 • I bygninger og i kjøretøy, som for eksempel biler og tog

 • I tunneler eller tunnelbaner

 • Under overganger

 • Mellom høye bygninger

 • Mellom tette trær

 • I daler

 • Hvis feil posisjon vises, skal du slå av det trådløse nettverket en gang. Se om posisjonsopplysningene blir bedre før du slå på det trådløse nettverket igjen.

 • GPS-antennen er integrert i Walkman. Hvis du dekker for antennen med hendene eller noen objekter mens du bruker GPS-funksjonen, kan posisjonsnøyaktigheten bli dårligere.

 1. Integrert antenne