NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Aktivere og deaktivere bruk av lokaliseringsopplysninger

Angi tillatelse til å bruke dine gjeldende posisjonsopplysninger fra GPS-funksjonen eller det trådløse nettverket (Wi-Fi) i programmer som bruker posisjonsopplysninger (Google Maps o.l.).
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Location services].

  1. For å angi trådløst nettverk trykker du på [Google’s location service]. For å angi GPS-funksjonen trykker du på [GPS satellites].

Bruk av lokaliseringsopplysninger aktiveres eller deaktiveres hver gang du trykker på innstillingen.
Merknad
  • Du kan redusere batteriforbruket ved å slå av GPS-funksjonen når du ikke bruker den.

Beslektet emne