NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Angi søk etter gjeldende posisjon via et lokalt nettverk

Angi søk etter gjeldende posisjon via et lokalt nettverk.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Location services] - [Google’s location service].

  1. Les advarslene om lokaliseringsopplysninger, og godta dem.

Merknad
  • Lokaliseringsopplysninger samles inn uten at den enkelte bruker identifiseres. Og lokaliseringsopplysninger kan bli samlet inn selv om programmet ikke kjører.

Beslektet emne