NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Tilpasse innstillingene for lydkontroll

Du kan kontrollere lydstyrken separat for innhold som spilles av, varsler og alarmer. [Master]-lydstyrkekontrollen kontrollerer lydstyrken for alle disse lydene samtidig, uten å endre den forholdsmessige balansen mellom dem.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Sound] - [Volumes].

  1. Dra glidebryteren for å justere lydstyrken enkeltvis, og trykk deretter på [OK].

Merknad
  • Hvis du ikke hører musikk, videolyd eller lyd fra spill, skal du øke lydstyrken ved å dra [Music, video, games, & other media] glidebryteren.

  • Hvis du setter lydstyrken for [Music, video, games, & other media], [Notifications] eller [Alarms] til null (stille), forblir det stille selv om du øker [Master] lydstyrken. [Detaljer]

Beslektet emne