NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Endre [Sound enhancements]-innstillinger

Du kan stille inn lydeffekter for hodetelefonen og den innebygde høyttaleren, hver for seg.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Sound] - [Sound enhancements].

  1. Trykk på elementet du vil stille inn.

Følgende elementer kan stilles inn.

xLOUD™:
Spiller av kraftfull lyd fra den innebygde høyttaleren.
Clear Phase™:
Stiller inn lydkvaliteten riktig for den medfølgende hodetelefonen og de innebygde høyttalerne.
Tips
  • Hvis du velger [Other] i hodetelefoninnstillingene [Detaljer], kan ikke Clear Phase-innstillingen for hodetelefonen stilles inn.