NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Initialisere

Slette data, for eksempel kontoopplysninger for Google og nedlastede programmer, og tilbakestille Walkman til fabrikkinnstillingene.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Backup & reset] - [Factory data reset] - [Reset device].

  1. Trykk på [Erase everything].

Walkman starter på nytt automatisk når den er blitt initialisert.
Merknad
  • Hvis du setter et merke i avmerkingsruten ved å trykke på [Erase USB storage], slettes følgende data: Musikk og bilder som er overført til Walkman, forhåndsinstallert innhold, Setup.exe-filen som er lagret i Walkman-minnet, for installering på en datamaskin. Vær forsiktig fordi det forhåndsinstallerte innholdet og Setup.exe-filen blir ikke levert på nytt. Det er best å sikkerhetskopiere slike data til en datamaskin før initialisering av Walkman. [Detaljer]

Beslektet emne