NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Om Wi-Fi-kommunikasjon

Wi-Fi (*1) er en kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig å få forbindelse med trådløse nettverksenheter som har Wi-Fi-logoen, og med offentlige trådløse nettverk.
Du kan bruke Wi-Fi til å surfe på Internett med Walkman, eller til å koble til andre kommunikasjonsenheter.
(*1) "Wi-Fi" er et tegn på sertifisert kompatibilitet med trådløse nettverksenheter.