NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Slå på og av Wi-Fi

Når du skal bruke Wi-Fi-kommunikasjon med Walkman, må du først aktivereWi-Fi-funksjonen.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings].

  1. Skyv Wi-Fi-bryteren til på eller av.

Merknad
  • For å redusere forbruket av batteristrøm bør du slå av Wi-Fi-funksjonen når du ikke bruker den.

  • Wi-Fi-antennen er integrert i Walkman. Hvis du dekker for antennen med hendene eller en gjenstand mens du er koblet til Internett med Wi-Fi-funksjonen, kan kvaliteten på kommunikasjonen bli dårligere. [Detaljer]

  1. Integrert antenne