NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Velge en metode for konfigurering av an Wi-Fi-forbindelse

Det er flere måter å opprette en Wi-Fi-forbindelse på, avhengig av hvilken type Wi-Fi-ruter du bruker. Følg kontrollisten nedenfor for å finne ut hvordan du skal opprette en Wi-Fi-forbindelse med en Wi-Fi-ruter.
  1. Internett

  1. Modem

  1. Wi-Fi-ruter

  1. Datamaskin

  1. Walkman

Spørsmål: Har Wi-Fi-ruteren en WPS-knapp?

Merknad
  • For å få opplysninger om ditt trådløse lokalnettverksmiljø kan du kontakte produsenten av Wi-Fi-enheten, leverandøren av den trådløse lokalnettverkstjenesten som du abonnerer på, eller den personen som satte opp Wi-Fi-enheten.

Tips
  • Hvis nettverks-SSID for tilgangspunktet som du vil bruke, ikke vises på nettverkslisten, kan du legge til nettverket manuelt. [Detaljer]

Beslektet emne